Veel mensen vragen zich af of hun identiteit verbonden is aan de bitcoin. Het is een goede en begrijpelijke vraag. De Bitcoin is gekoppeld aan een grootboek techniek welke alle transacties bijhoudt. Het is ook zo, dat de bitcoin in de schaduw actief is. Het is populair geworden als een betaalmiddel op het dark web. Inmiddels is dit sterk teruggedrongen en is het een stuk minder populair. Het is echter voor veel mensen onduidelijk hoe anoniem de munt nu daadwerkelijk is.

Niet volledig!

bitcoinIn het kort kunnen we antwoorden, dat u niet compleet anoniem bent bij het handelen in Bitcoins. Iedere transacties wordt gekoppeld aan een adres en dus aan een identiteit. De identiteit is niet gekoppeld aan een persoon. Het is echter wel mogelijk om hier stappen in te zetten om de identeit van de persoon te kunnen achterhalen. Het is niet 100% om hierin te slagen als gewonen persoon. De doorzetter en partij welke over meer gegevens beschikt zou hier mogelijk wel in kunnen slagen om een identieit van een persoon te achterhalen en te traceren.

De Bitcoin blockchain grootboeken slaan alle transacties voor eeuwig op. Ze willen transparant zijn en blijven. Het is een peer to peer elektronisch systeem welke de transacteis koppelt aan gebruikers. Hoewel ze in eerste instantie anoniem zijn, zijn ze uiteindelijk mogelijk toch te traceren. Een 100% anonimiteit is dus niet te garanderen.

Door een online wallet te gebruiken met extra services om de identiteit af tes chermen is het mogelijk om de anonimiteit te vergroten. Het is echter niet waterdicht.

Volledige anonimiteit is niet mogelijk. Waarom zou je hier eigenlijk voor willen kiezen?

 

 

 

Leave a comment